Σχολεία

Ο Λαβύρινθος των Αισθήσεων στο Ναύπλιο για την παγκόσμια μέρα ατόμων με Αναπηρία

3/12/2018. Ο Λαβύρινθος των Αισθήσεων προσκαλέστηκε από τον δήμο της πόλης του Ναυπλίου και την Europe Direct της ίδιας πόλης, για να διεξάγει ένα a disABILITY AWAREness workshop σε μαθητές της περιοχής ως μέρος των δράσεων που λάμβαναν δράση κατά την διάρκεια της ημέρας ευαισθητοποίησης σχετικά με τα Άτομα με Αναπηρία. Ήταν χαρά μας να βοηθήσουμε πάνω από 250 μαθητές να εξερευνήσουν τον κόσμο με μία διαφορετική προσέγγιση, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να αποκτήσουν νέες ικανότητες. Πιστεύουμε πως οι "Παγκόσμιες Ημέρες" δεν είναι γενικά πιο σημαντικές από κάθε άλλη μέρα του χρόνου, παρόλα αυτά η 3η Δεκεμβρίου θα είναι για πάντα λίγο πιο ξεχωριστή για εμάς, καθώς ο Λαβύρινθος των Αισθήσεων ξεκίνησε εκείνην την ημέρα, 4 χρόνια πριν.